• หน้าแรก
  • สินค้าและบริการ
  • ติดต่อเรา
  • เกี่ยวกับเรา
  • แผนที่
บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด
 
          บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด เป็น สำนักงานบัญชีซึ่งรับจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล , งบกำไรขาดทุน ) , บริการจดทะเบียนนิติบุคคล / บุคคลธรรมดา , งานบริการจดทะเบียนต่าง ๆ , บริการงานตรวจสอบและรับรองบัญชี , บริการงานภาษีอากร , บริการงานประกันสังคม และงานบริการเครื่องหมายการค้า บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด มีใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนจากกรมสรรพากรสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตั้งแต่เดือน เมษายน 2549 ถึง ปัจจุบัน

         
          บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามานานกว่า 18 ปี ทั้งนี้เพราะว่าทางบริษัทฯ มีความชำนาญทางการวางแผนทางด้านภาษีและการวางระบบบัญชี ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักกรมสรรพากรและว่าด้วยเรื่องการบันทึกบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ดังนั้นท่านสามารถมั่นใจให้เราดูแลเรื่องภาษีและบัญชีจากสำนักงานบัญชีของเรา
   

งานบัญชี
ด้านงานทะเบียน
• บริการรับทำบัญชี
• บริการงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
• บริการงานภาษีอากร
• บริการงานประกันสังคม  

ด้านงานทะเบียน  
• บริการงานทะเบียนธุรกิจจดทะเบียนตั้ง / เปลี่ยนแปลงต่างๆ /
   เลิก ประเภทนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
• บริการงานทะเบียนต่างๆ
• บริการงานทะเบียนเครื่องหมายการค้า
• บริการอื่นๆ
งานจดทะเบียนอื่น ๆ
   
• รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า , ขอลิขสิทธิ์
• ขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตทำงาน
(work permit) และวิซ่า
 
 

บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด 22/90 ซอยเพชรเกษม 108/1 หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่า ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์ติดต่อ: 02-809-0337-9 FAX (AUTO): 02-809-0949 ,E-mail : ska1995@hotmail.com,Website:www.skacta.com