• หน้าแรก
  • สินค้าและบริการ
  • ติดต่อเรา
  • เกี่ยวกับเรา
  • แผนที่
  บริการรับทำบัญชี
 
 
• จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
• ให้คำปรึกษาการวางแผนภาษี ระบบเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษีอากร
• บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่
   กรมสรรพากรให้การรับรอง
• ประมวลผลรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชีในสมุดบัญชีรายวัน และสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของกิจการ
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
   
บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด 22/90 ซอยเพชรเกษม 108/1 หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่า ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์ติดต่อ: 02-809-0337-9 FAX (AUTO): 02-809-0949 ,E-mail : ska1995@hotmail.com,Website:www.skacta.com