• หน้าแรก
  • สินค้าและบริการ
  • ติดต่อเรา
  • เกี่ยวกับเรา
  • แผนที่
บริการงานภาษีอากร
 
 
• บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมคำนวณและยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน (ภ.ง.ด.1)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานประจำปี
  (ภ.ง.ด.1ก)
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
• บริการจัดทำและนำยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 94 ครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา
  40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร
   
บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด 22/90 ซอยเพชรเกษม 108/1 หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่า ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์ติดต่อ: 02-809-0337-9 FAX (AUTO): 02-809-0949 ,E-mail : ska1995@hotmail.com,Website:www.skacta.com